De verwerving van de groene en rode woordvolgorde in Vlaanderen. Een descriptieve, methodologische en theoretische aanvulling bij Meyer & Weerman (2016) - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Nederlandse Taalkunde Year : 2020

De verwerving van de groene en rode woordvolgorde in Vlaanderen. Een descriptieve, methodologische en theoretische aanvulling bij Meyer & Weerman (2016)

Gert de Sutter
  • Function : Author
Karen De Clercq
Not file

Dates and versions

hal-03990412 , version 1 (15-02-2023)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03990412 , version 1

Cite

Gert de Sutter, Karen De Clercq. De verwerving van de groene en rode woordvolgorde in Vlaanderen. Een descriptieve, methodologische en theoretische aanvulling bij Meyer & Weerman (2016). Nederlandse Taalkunde, 2020, 25, pp.213-224. ⟨hal-03990412⟩
0 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More